Elment Péter, a Palásti

Szomorú hírrel kezdődött a 2020-as év, életének 64. évében elhunyt szeretett kollégánk, szakszervezeti harcostársunk, Palásti Péter újságíró, a Komárom megyei hetilap, a 24 óra munkatársa, szakszervezeti titkára, a Sajtószakszervezet elnökségének tagja.
Először el sem hittük, hogy Péter örökre elment, hiszen amikor legutóbb találkoztunk, semmi nem utalt a betegségére. Talán csak egy kicsit hallgatagabb, sápadtabb, “nyúzottabb”  volt a megszokottnál, de nem panaszkodott,  nem mondta, hogy bármi baja lenne. Sok a munka a szerkesztőségben, túlhajszolt, gondoltuk. Pedig akkor már minden bizonnyal ott volt szervezetében a gyilkos kór, de ő ezt egy szóval sem említette. Eljött az elnökségi, a választmányi ülésre Tatabányáról kötelességtudóan, ahogy mindig is tette, hozzászólt, okosan, szenvedélyesen, ahogy szokott, beszélgetett a kollégákkal, ahogy máskor is. Mondta, hogy várja a nyugdíjat, sajnos még egy kis idő hátra van, tette hozzá, hogy végre a hobbijainak élhessen. Aztán hazament. Többet nem láttuk.

 

Péter, a Palásti, – ahogy ő szokta nevezni magát, és ahogy írta alá leveleit – 1974-től szakszervezeti tag, a Sajtószakszervezet 1989-i megalakulása óta volt a 24 Óra szerkesztőség helyi szakszervezeti titkára. Jó újságíró volt, jó kolléga és jó szakszervezeti titkár. Értett az emberek nyelvén.

Az az ember volt, akinek a munkája a hobbija. Vérbeli hírlapíró volt, az a kihalóban lévő fajta, aki  örömmel ment eseményekre, vidéki helyszínekre, interjúvolt meg embereket, írt elfogulatlanul mindenről, ami úgy gondolta, hogy érdekli az olvasókat. Szorgalmas volt, szenvedélyes és őszinte. A munkahelyén is és a Sajtószakszervezetben is.

Az Axel Springerrel kötött kollektív szerződések kialakításában jelentős munkát végzett. 2007-ben az általa vezetett alapszervezet Vasvári Pál-díjban részesült, majd. 2009-ben ismét büszkén vehette a Vasvári Pál-díjat az AS-M Komárom Megyei Irodájának szakszervezeti képviselőjeként. 2008-ig a Sajtószakszervezet Titkári Tanácsának tagja, majd 2009-től 2020-ig a Sajtószakszervezet elnökségének aktív tagja volt. Közösségi ember volt, a továbbképzések, értekezletek, közös események,  kirándulások, állandó résztvevője.

2014-ben jubileumi ünnepségen köszöntöttük őt 40 éves szakszervezeti tagsága alkalmából.

 

Péter, nem csak a családodnak, feleségednek és két felnőtt fiadnak fogsz hiányozni, hanem nekünk is, űrt hagytál magad után a Sajtószakszervezetben. Nem fogunk elfelejteni.

Nyugodj békében.

 

F. Kováts Éva

a Sajtószakszervezet elnöke