Sajtónap – két felvonásban

Szakszervezeti kitüntetés a Népszabadság közösségének  xxx  Új elnökükkel is ismerkedtek a MÚOSZ tagjai  xxx  Hat új “aranytollast” köszöntettek kollégáik

Januárban, a Sajtószakszervezet, a választmánynak „évnyitó ülésén”, amikor méltatva legnagyobb alapszerveztünk, a Népszabadság tagjainak kűzdelmeit lapjukért és a sajtószabadságért, jól előrehozva ezt a tavasszal szokásos döntést, úgy határozott a szakszervezet legfelsőbb döntéshozó szerve, hogy az idén a Népszabadság kollektíváját jutalmazza Vasvári Pál emlékplakettel. Már akkor egyértelmű volt a grémium tagjai számára, hogy a huszonöt évvel ezelőtt az új, független demokratikus Sajtószakszervezet létrehozásában oroszlánrészt vállalt alapszervezetet senki nem múlhatja felül az érdekvédelemért vállalt munkáért járó idei sajtónapi kitüntetésben. Már ha lesz egyáltalán sajtónap-köszöntés.

Mert az októberi szomorú napok, a Népszabadság törvénysértő bezárása miatt is, meg nemcsak ezért, hanem számos más intézkedésre tekintettel is – sokan voltak, akik úgy gondolták: ilyen példátlan lépéseket tapasztalva nincs ok a sajtószabadság napjának megünneplésére. Szerencsére a döntéshozók végül is meggondolták magukat: a sajtó napja – a sajtószabadságért folyó harc napja is.

Mint 1848-ban volt. És így került sor március 15-e előestéjén, majd napján is sajtónapi ünnepségre. Szakszervezetünk két ilyen ünneplésben is részt vett.

Március 14-én „székházunkban”, a Bartók Béla úti irodaház egyik szolidan ünneplőbe öltöztetett tárgyalótermébe hívtuk tagjainkat, s ide vártuk a Népszabadságban működő alapszervezetünk képviselőit is. Az ünnepségen ügyvezető társelnökünk, M. Lengyel László emlékeztetett Vasvári Pál és a márciusi ifjak 1848-as tetteire, s a meghívó is idézte a Tizenkét pontot, amely akkor így kezdődött: „kívánjuk a sajtó szabadságát.” Ennek szellemében adta át legmagasabb szakszervezeti kitüntetésünket, a Vasvári Pál emlékplakettet F. Kováts Éva, a Sajtószakszervezet elnöke az ügyvezető társelnök Hargitai Miklósnak, az októberben megszüntetett Népszabadság sajtószakszervezeti bizottsága titkárának. Jutott az ünneplésből a többi résztvevő népszabadságos kollégának is. Azt hallhatták a többi ünneplővel együtt a kitüntetés indoklásakor: „A Sajtószakszervezet elnöksége a 2017. évi magyar sajtó napja alkalmából Vasvári Emlékplakettet adományozott a Népszabadság szakszervezeti közösségének, amely 26 évvel ezelőtt egyik kezdeményezője volt a független, demokratikus Sajtószakszervezet megalakításának. Több mint negyed évszázadon át élen járt a sajtóban folyó érdekvédelemben, amikor pedig a lap megjelenését a sajtószabadság elvének megértésével törvénysértő módon lehetetlenné tették, elvszerű és harcos fellépéssel a végsőkig kitartott a lap megjelentetéséért.”

Az idei sajtónapi megemlékezést az emlékplakett átadása koronázta be, s ez volt

  1. Lengyel László ügyvezető társelnök beszédének fő mondanivalója is.

Másnap a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székházában közös ünnepséget rendezett az előző években kialakult együttműködés folytatásaként a MÚOSZ és a Sajtószakszervezet. Itt M. Lengyel László az újságíró egyesület és a szakszervezet vezető testületeinek nevében köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőjében tájékoztatva a megjelenteket az előző napi sajtószakszervezeti „házi” kitüntetési ünnepségről. Azzal „folytatta” az ünnepi megemlékezést, hogy bejelentette: ezt az együttes ünnepséget a MÚOSZ sajtónapi kitüntetéseinek átadásával kezdjük. Mindenekelőtt laudációjuk ismertetésével a MÚOSZ életműdíjának kitüntetettjeit, a 2017. évben jutalmazott Aranytollas újságírókat hívta az elnöki asztalhoz, ahol a díjakat Bálint György, az Aranytoll Bizottságának elnöke és Hargitai Miklós, a MÚOSZ néhány hete megválasztott új elnöke adta át. M. Lengyel László mindenekelőtt őt magát mutatta be. Arról sem megfeledkezve, hogy a Népszabadság szakszervezeti bizottságának titkára e szakszervezeti tisztségét követően nyerte el a MÚOSZ idei közgyűlése résztvevőinek bizalmát.

A következőkben hangzottak el a laudációk és vették át az Aranytollat az élet-műdíjasok: Bársony Éva, dr. László Ágnes, Léderer Pál, Szekeres István, Vince Mátyás, dr. Szabó Zsolt

Soó Rezső díjat kapott: Viniczai Sándor, Gazdasági Sajtó Díjat kapott: Illésy Sándor, Virág F. Éva díjban részesült: Tálas Andrea

Ezt követőleg a sajtónapi beszédet Kukorelly Endre író mondta el.

A közös sajtónapi ünnepséget Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke zárta be

 

(baktai györgy)