A Sajtószakszervezet szolidáris a Pannon Lapoktól elbocsátottakkal

A Sajtószakszervezet nem mehet el szó nélkül a történtek mellett. Kifejezi szolidaritását az elbocsátott kollégákkal, akiknek számát a különböző a sajtóban megjelölt híradások kilenc és tizenkettő között jelölik meg. Mindez egy kis létszámú vidéki szerkesztőségben történt, Veszprémben.

A Sajtószakszervezet tudja az illemet, tisztában van azzal, hogy folyamatban lévő tárgyalások idején azok tárgyában nem szokás a nyilvánossághoz fordulni. A négy megyei és egy városi lapot kiadó Pannon Lapoknál elbocsátottak több újságírót, szerkesztőt. Tekintettel arra, hogy ezt nem előzte meg érdemi, a személyekre vonatkozó konkrét konzultáció és egyeztetés, az elbocsátások okáról semmiféle konkrét, gazdasági adatokra támaszkodó tájékoztatást nem kaptunk szóban sem, nemhogy írásban, az elbocsátottak pontos számát sem közölték, a Sajtószakszervezet megállapítja, hogy a munkáltató egyoldalúan megszakította a tárgyalási folyamatot.

A Sajtószakszervezet nem mehet el szó nélkül a történtek mellett. Kifejezi szolidaritását az elbocsátott kollégákkal, akiknek számát a különböző a sajtóban megjelölt híradások kilenc és tizenkettő között jelölik meg. Mindez egy kis létszámú vidéki szerkesztőségben történt, Veszprémben.

Különösen aggasztó, hogy információnk szerint a derékhad, a leginkább tapasztalt, sokéves, olykor évtizedes munkával kiépített helyi kapcsolati hálóval rendelkező, ezért leginkább független és szuverén újságírók, szerkesztők az érintettek. Azok, akiknek a nyomtatott média üzletileg is leginkább stabil szegmense, a vidéki sajtó a tekintélyét, olvasóinak elégedettségét és hűségét köszönheti.

Ez ugyanis a helyi viszonyokat jól ismerő, szuverén, az információt ellenőrizni és mérlegelni képes, sokoldalúan tájékozott újságírók munkájának gyümölcse. Azoké, akiket nem lehet ingyen dolgozó “civil tudósítókkal” pótolni. A megfélemlített, egzisztenciájában megroppantott, rettegő, esetleg szakmailag felkészületlen újságíró nem tud megfelelni a jogos olvasói igényeknek. A kiegyensúlyozott tudósítást nem válthatja ki a politikailag vagy üzleti érdekek által determinált közlemény. Ezért is elfogadhatatlannak tartjuk az elbocsátásokat.

A Sajtószakszervezet felszólítja az újságírói szakmai szervezeteket, a szakszervezeteket, az érintett megyék civil szervezeteit, hogy tiltakozzanak kollégáink tömeges és indokolatlan elbocsátása ellen. Kérjük a befolyásos médiumok munkatársait, hogy tegyenek meg mindent a történtek feltárása, megismertetése érdekében. A Sajtószakszervezet meggyőződése, hogy ha van tisztességes, független újságírás Magyarországon, akkor a médiának ezzel foglalkoznia kell. Itt ugyanis nemcsak “néhány kolléga” személyes sorsáról, hanem a szakma tekintélyéről, megbecsültségéről, hiteléről és jövőjéről is szó van!

A Sajtószakszervezet Elnöksége