Az MTVA visszavonta jogi keresetét

Ügyvezető társelnökünk vezetőtársaival, munkahelyi vezetőjével, ügyvédünkkel és más szakszervezeti vezetőkkel folytatott konzultáció után az ajánlatot elfogadta, és az új munkaszerződését aláírta. Ezzel szeptember közepén a Sajtószakszervezet és az MTVA közötti jogi helyzet rendeződött.

Előzőleg, még márciusban az MTVA keresetében azt kérte a munkaügyi bíróságtól, hogy pótolja Szakszervezetünk jognyilatkozatát, vagyis a bíróság mondja ki, hogy az MTVA-nak jogos gazdasági érdeke fűződik az elbocsátáshoz, még akkor is, ha ezzel a szakszervezet nem ért egyet.

Az első bírósági tárgyalást követően az MTVA már hajlandó volt tárgyalóasztalhoz ülni a Sajtószakszervezet képviselőivel. Azt megelőzően az ilyen megbeszélések folytatását szakszervezetünk már három ízben felajánlotta. Ezeken –az összesen négy alkalommal megtartott – tárgyalásokon a Sajtószakszervezet az MTI Alapszervezet működésére nézve pusztán az eddigi helyzet megőrzésére vonatkozó garanciákat kérte. M. Lengyel László vonatkozásában a 2011 június előtti állapotok szerint járó teljes végkielégítés kifizetését javasoltunk. A Sajtószakszervezetre nézvést viszont az volt az ajánlott megoldás, hogy egy több évre szóló megállapodás keretében az MTVA valamilyen módon (rendszeres pénzösszeggel, informatikai és kommunikációs háttérrel, irodafenntartási hozzájárulással, üdülési hozzájárulással, vagy bármilyen más, egyértelmű és kézzelfogható eszközzel) támogassa szakszervezetünk működését. A két utóbbi pontban nem sikerült megállapodásra jutni, így a per befejezésének nem voltmás útja, mint a további foglalkoztatás.

Az MTVA-nak ugyanis valamilyen módon le kellett zárnia a csoportos leépítést, a folyamatban lévő per ezt akadályozta. Ezért kényszerült a bírósági eljárás befejezésére. Korábban ilyen lépést tett az egyik televíziós szakszervezet két vezetőjének vonatkozásában is, esetükben szintén visszavonta a keresetét.

M. Lengyel László projektvezetőként, az eddigi feladatai és eddig végzett munkája megtartásával, lényegében az MTVA-nál 2012 májusára kialakult anyagi és más feltételekkel dolgozik tovább. Arra a tárgyalások során ígértet kaptunk, hogy a szakszervezeti feladatai ellátásához szükséges munkaszervezési rugalmasságra mód lesz, és a neki járó munkaidő-kedvezményt szükség esetén érvényesítheti.

A Sajtószakszervezet elnöksége egyértelmű sikerként értékelte az ügy kimenetelét. A Sajtószakszervezet megmutatta, hogy a következetesen képviselt álláspont, a nyugodt és korrekt hangvételű, de határozott tárgyalások eredményre vezethetnek. Elérte eredeti célját, hiszen szakszervezetünk egyértelmű és következetes véleménye az volt, hogy vezetőjének elbocsátása súlyosan hátrányos lenne magának a szervezetnek a működésére nézve.