A Sajtószakszervezet örökös tagjai

A Sajtószakszervezet 1996-ban a kiemelkedő közösségi munka elismeréséül megalapította a Sajtószakszervezet örökös tagja címet. Erre a címre minden alapszervezet és szakszervezeti tag is javaslatot tehet, és az elismerés odaítéléséről a szakszervezet elnöksége dönt. (Az V. kongresszus előtt erre a titkári tanács volt jogosult).

A Sajtószakszervezet örökös tagjai:

Dr. Bálint Gyula György (Szeged)

A Délmagyarország című Csongrád megyei napilap szakszervezeti bizottságának korábbi titkára alapító tagjaink közé tartozik, éveken át volt az országos vezetőség tagja. Jelenleg is aktív közösségi munkát végez a felügyelő bizottság póttagjaként.

Simon József (Budapest)

A Magyar Távirati Iroda nyomdájának vezetője több mint hatvan évig

volt szakszervezetünk (illetve: elődje) tagja. Nyugdíjazását követően

éveken át vezette a nemzeti hírügynökség nyugdíjasainak klubját. (2007-

ben hunyt el).

 

Csákvári János (Budapest)

Az egykori Pallas Lap- és Könyvkiadó szakszervezeti bizottságának titkára

nyugdíjasként a Sajtószakszervezet létrehozását követő években a sok

megszűnt vállalat nyugdíjasai által létrehozott központi nyugdíjas

alapszervezet első elnöke volt.(2000-ben hunyt el).

 

Salgó Tamásné (Salgó Vera) (Budapest)

A Népszava archívumának korábbi vezetője a kiadó szakszervezeti alapszervezetének egyik vezetője volt. Később a központi nyugdíjas alapszervezetnek előbb szb. tagja, majd 2004. szeptemberében titkára lett. Vezetésével nyerte el az alapszervezet a Vasvári Pál Emlékplakettet. A 2011. októberi rendkívüli kongresszuson az elnökség tagjává választották.

 

Berényi János (Budapest)

Az egykori Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat szakszervezeti

bizottságának titkáraként  meghatározó szerepet játszott az önálló

Sajtószakszervezet megalapításában, majd három cikluson át (1989-től

2004 októberéig) volt a szakszervezet elnöke. Közben (1992-től l998-ig

tagja volt az IFJ (Nemzetközi Újságíró Szövetség) végrehajtó tanácsának.

A Sajtószakszervezet Vasvári Pál Emlékplakettjének kitüntetettje.

 

Dr. Lepies György (Budapest)

A rendszerváltás előtt hosszú évekig a Népszava Lap- és Könyvkiadó Vállalat szakszervezeti bizottságának titkára volt. 1989-ben meghatározó szerepet játszott a Sajtószakszervezet megalakításában. Mandátumának első időszakában vették fel a Sajtószakszervezetet a brüsszeli székhelyű Nemzetközi Újságíró Szövetség (IFJ) rendes tagjává. Ő kezdeményezte

1991-ben a Sajtószakszervezet Tagjai Önsegélyező Alapítványának (a későbbi Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítványnak) létrehozását. 2004 szeptemberéig, a IV. kongresszusig főtitkárként irányította a szakszervezet munkáját. A Sajtószakszervezet Vasvári Emlékplakettjének kitüntetettje.

 

Baktai György (Budapest)

A Sajtószakszervezet alapító tagja, több mint ötven éve vesz részt a

szakszervezeti mozgalomban, 1989 óta különböző tisztségekben

tevékenykedett, 1992-2004 között majd 2009 júniusa óta napjainkig a

Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvány kuratóriumának ügyvezető

elnöke. 2004. szeptember 2009. május között a Sajtószakszervezet

ügyvezető társelnöke volt. A MÚOSZ Aranytollas újságírója, a

Sajtószakszervezet         Vasvári Pál Emlékplakettjének kitüntetettje.

Mészáros Béla (Békéscsaba)

A Békés megyei Hírlap munkatársát 1995-ben választották meg a cég szakszervezeti  alapszervezetének titkárává, nem sokkal később a szakszervezet országos vezetőségének tagjává. Éveken át volt a csabaiak üzemi tanácsának elnöke is. Nyugdíjazásáig tartó szakszervezeti tisztsége idején – országosan egyedülállóként – az alapszervezet hatszor nyerte el a Sajtószakszervezet kitüntetését, a Vasvári Pál-díjat. Jelenleg is aktív közösségi munkát végez az országos elnökség póttagjaként.

Tripolszky László (Budapest)

A Népszabadságnak nyugdíjazásáig vezető munkatársa; a szerkesztőség és a kiadó szakszervezeti bizottságának titkáraként, illetve elnökeként meghatározó szerepet játszott az önálló Sajtószakszervezet megalapításában. Az 1989. május 31-i alakuló kongresszustól 2011 októberéig vezetőségi, illetve elnökségi tagja, 2009. május 22-től 2011.október 14-ig ügyvezető társelnöke volt a szakszervezetnek. Ebben az időszakban irányításával fejeződött be új üdülőink megépítése.

Módosítás dátuma: 2012. december 13. csütörtök, 17:42