Belépési nyilatkozat

Sajtószakszervezet

B e l é p é s i n y i l a t k o z a t

Név:………………………………………………….

Leánykori név:……………………………………….

Születési hely, idő:……………………………………

Foglalkozás:………………………………………….

Lakcím:……………………………………………….

A Sajtószakszervezet alapszabályát magamra kötelezőnek tartom. Kérem a szakszervezetbe a felvételemet.

Dátum: ………………………..

…………………………………

aláírás

Felvételem esetén megbízom a munkáltatómat, hogy a szakszervezeti tagdíjam összegét a bérjegyzéken feltüntesse és azt a nevemben a mindenkori keresetemből – táppénzemből – a szakszervezet részére átutalja. Ez a megbízás visszavonásig érvényes.

*vagy

Felvételem esetén a szakszervezeti tagdíjamat készpénzben kifizetem.

Dátum:………………………

………………………………

aláírás

* A nem kívánt rész törlendő.