Katona Terézia emlékére (1946-2020)

Megint itt hagyott bennünket egyik kiváló kollégánk, Katona Terézia.

A mindig mosolygós Teri választmányunk tagja volt, igazi közösségi ember, aki a Magyar Rádió hosszú éveken át volt vezető szerkesztőjeként is vállalta kollégái áldozatos és eredményes képviseletét. Hozzánk, a Sajtószakszervezetbe is ennek a belső késztetésnek a nyomán jutott el, hogy aztán éveken át segítsen minket kiadványaink, mindenekelőtt a Médiakalendárium szerkesztésében. Az ő széles körű irodalmi-kulturális műveltsége, idegennyelv-ismerete, amelyet kiváló műfordítóként is kamatoztatott, valamint kiterjedt lexikális tudása jótékonyan tükröződik szakszervezeti évkönyvünk lapjain.

Drága Teri! A szívünkben és az emlékezetünkben őrizzük bájos egyéniségedet, kedves mosolyodat, mindenkori segítőkészségedet. Isten Veled!

(M. Zs. – T. L.)