Önsegélyező alapítványunk idén is várja az 1 százalékokat

 

A Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvány közleménye és felhívása

 

AZ IDÉN IS VÁRJUK

AZ ADÓZÓK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJÁBÓL AZ 1 %-OS FELAJÁNLÁSOKAT

A Sajtószakszervezet Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítványának kuratóriuma 2018. január 4-i ülésén úgy határozott, hogy a beérkező összeget a sajtóbeli változásokra tekintettel a szerkesztőségek átszervezése miatt nehéz helyzetbe kerülő újságírók és más szerkesztőségi, kiadóvállalati munkatársak segélyezésére fordítja.

Az idén a jogszabály változása miatt ezeknek a felajánlásoknak a rendje módosult: az adóbevallásokhoz nem mellékelnek külön „űrlapot”, borítékot, az adózóknak maguknak kell jelentkezniük, nincs ami külön figyelmeztesse azokat, akik megfeledkeznének erről a lehetőségről, a beküldési határidőről, a támogatható egyesületek illetve egyházak (az egyik és a másik 1 %-os csoport kedvezményezettei) névsoráról, címéről, adószámáról, erről azoknak lehet, kell gondoskodniuk, akik várják a felajánlásokat.

Ez akár természetes is lehet, csak éppen a „címzettektől” követel figyelmet. Kiváltképp, hogy egyik évről másikra változik a rend és az előző években úgyis csökkenő felajánlási „szokások” is – sajnos – egyre kevesebbszer hozták az 1 %-ot az egyesületek, egyházak „konyhájára”. Azoknak a száma pedig, akik nemhogy kisebb, hanem inkább nagyobb támogatásra szorulnak, egyre nő.

Nem most kérjük most először a sajtó munkatársait, barátait a sajtószabadság híveit ilyen támogatásra. 1989-es megalakulásunk után néhány évvel, 1993-ban „SOS gála” címen műsoros esten is növeltük „tőkénket”. Néhány évvel később több kiadóvállalat is — akár volt ott szakszervezetünknek alapszervezete, akár nem – jónéhány százezer forintot utalt át számlánkra. Akadt cég, amely három éven át szerződés alapján támogatott, s akadt olyan év is, amikor a szakszervezet nyugdíjasai – akiknek már nem volt 1%-os lehetőségük – „sárga csekken” küldtek támogatást.

Most – elsősorban – a napjainkban aktuális 1%-os felajánlásokra hívjuk fel a figyelmet!

EZEK AZ 1 %-OK, MINT TUDJUK – NEM JELENTENEK „KÜLÖN KIADÁST”, HISZEN A TÖRVÉNY SZERINT MÁR KISZÁMOLT, BEFIZETETT ADÓRA VONATKOZNAK.

Ugyanerre a számra várhatjuk azoknak a felajánlásait is, akik „csak úgy”, saját jövedelmükből küldenek támogatást a Vasvári Alapítványnak. Ez is hozzánk kerül, s kuratóriumunk a támogatást eljuttathatja a rászorulóknak. Csak írják rá a szolidaritás számát:

19639903-1-43

A rendelkezés idei módjai:

  • szja-bevallás részeként május 22-ig (ügyfélkapuval elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
  • a bevallási tervezet on-line javításakor
  • 2018-tól megszűnt a munkáltató által történő adóbevallás, de a munkáltató továbbra is összegyűjtheti az Ön 1-1 %-os nyilatkozatát. Ennek leadási határideje legkésőbb 2018. május 10. Fontos, hogy a lezárt borítékra tüntesse fel adóazonosító jelét, a leragasztás helyén pedig az aláírása szükséges.
  • a bevallástól elkülönülten 2018. május 22-ig a NAV-hoz
  • a NAV honlapjáról letölthető 17EGYSZA jelű nyomtatványon
  • a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapon önállóan, lezárt borítékban adóazonosító jellel ellátott postai borítékban

2018. május 22. után semmilyen módon nem rendelkezhet az 1-1 %-ról, akkor már jogvesztő.

Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozaton jelezheti azon döntését, hogy nevét és címét az Ön által kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel, alapítvánnyal közöljék.

A SAJTÓBAN MŰKÖDŐ KIADÓK, SZERKESZTŐSÉGEK, HIRDETŐK ÉS MÁS CÉGEK GAZDASÁGI VEZETŐIHEZ IS SZÓLUNK. BEVÉTELEIKBŐL ŐK IS SEGÍTHETNEK UGYANEZEN A SZÁMON!

M. Lengyel László Horváth Zoltánné

ügyvezető társelnök elnök

Sajtószakszervezet Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvány